Źle dobrana pompa głębinowa – jakie będą konsekwencje?

Pompa głębinowa jest najpopularniejszym urządzeniem przeznaczonym do tłoczenia wody z własnego ujęcia – zwykle ze studni wierconej (głębinowej), ale też ze studni kręgowej. Aby system działał bezawaryjnie przez wiele lat niezbędne jest prawidłowe dobranie konkretnego modelu do parametrów studni. Popełnienie błędów na tym etapie zapoczątkuje lawinę problemów, które będą dawać o sobie znać w całym okresie eksploatacji. Jakie są najczęstsze konsekwencje złego dobrania pompy głębinowej? Sprawdź to w naszym poradniku.

Pompa… nie zmieści się w studni

Zacznijmy od najbardziej prozaicznego błędu, jaki można popełnić na etapie doboru pompy głębinowej. Jeśli planujemy umieścić ją w studni wierconej, to punktem wyjścia jest sprawdzenie średnicy otworu studziennego. Jeśli jest on wąski (ma na przykład 110 mm), to konieczny będzie zakup pompy w rozmiarze 3 lub 3,5 cala. Pompa 4-calowa po prostu się w takiej studni nie zmieści, co oznacza brak możliwości jej zastosowania i niepotrzebną stratę czasu.

Rada

Jeśli dopiero przymierzasz się do budowy studni wierconej, to zleć ekipie wykonanie odwiertu o średnicy 125 mm – zapewni Ci to dużą swobodę w zakresie doboru pompy.

Okresowe osuszanie źródła

Takie zjawisko najczęściej występuje w sytuacji, gdy inwestor zdecydował się na zakup przypadkowej pompy głębinowej bez wcześniejszego przeprowadzenia testu wydajności studni. Zbyt mocna pompa podczas pracy będzie powodować gwałtowne obniżanie się lustra wody, co w skrajnym przypadku może nawet doprowadzić do czasowego osuszenia źródła – w studni po prostu zabraknie wody, a zamiast niej pompa będzie tłoczyć błotnistą maź. Nietrudno się domyślić, że grozi to zatarciem pompy z powodu pracy na sucho (tzw. suchobiegu).

Rada

Test wydajności studni powinna przeprowadzić ekipa odpowiedzialna za wykonanie odwiertu – dopilnuj tego we własnym interesie!

Niepotrzebne koszty

Wielu inwestorów, którzy podejmują się zadania samodzielnego dobrania pompy głębinowej, popełnia typowy błąd polegający na zakupie urządzenia o zbyt dużej wydajności w stosunku do swoich realnych potrzeb. Działa tutaj prosty schemat: szukamy pompy na lata, więc lepiej kupić model „na zapas”, o bardzo dużej wydajności hydraulicznej. To zły tok rozumowania.

Pompę głębinową należy dobrać w sposób optymalny. Nie ma sensu przepłacać za urządzenie np. przeznaczone do użytku profesjonalnego, skoro docelowo ma ono zaopatrywać w wodę mały dom jednorodzinny czy nieskomplikowany system nawadniania trawnika.

Rada

Na potrzeby standardowego gospodarstwa domowego zwykle wystarczająca będzie pompa głębinowa o wydajności między 50 a 80 litrów na minutę.

Zbyt wydajna pompa będzie generować niepotrzebnie wysokie koszty eksploatacji (zużycia energii) oraz będzie droga w zakupie. Lepiej więc postawić na słabsze, ale markowe i optymalnie dobrane urządzenie.

Niedostateczna wydajność instalacji wodnej

Zakup nadmiernie wydajnej pompy głębinowej jest równie częstym błędem, jak odwrotna sytuacja, czyli zainwestowanie w urządzenie o zbyt niskiej wydajności. Ten drugi przypadek jest jeszcze bardziej brzemienny w skutkach. Za słaba pompa będzie źródłem ciągłej irytacji domowników – nie zapewni odpowiedniego ciśnienia wody w instalacji (z uwagi na zbyt wolne napełnianie zbiornika hydroforowego), przez co może się zdarzać, że gdy jedna osoba zmywa naczynia, to druga nie jest w stanie komfortowo wziąć prysznica.

Dodatkowo zbyt słaba pompa głębinowa nie zapewni wymaganego ciśnienia wody do przeprowadzenia procesu regeneracji złoża uzdatniającego (np. w odżelaziaczu), co w konsekwencji doprowadzi nawet do awarii stacji filtrującej.

Przedwczesna awaria pompy

Na koniec zostawiliśmy sobie najpoważniejszy problem, jaki jest ściśle związany z nieprawidłowym dobraniem pompy głębinowej do konkretnej studni. Rodzi to poważne ryzyko szybkiej awarii urządzenia. Najczęściej jest to spowodowane tym, że inwestorzy nie zlecili wykonania badań fizykochemicznych wody i nie wiedzą, co właściwie się w niej znajduje.

Ocena jakości wody „na oko” jest nieprecyzyjna i nie pozwala określić, czy np. nie występuje w niej podwyższone stężenie piasku. Jeśli tak, to konieczny będzie zakup pompy antypiaskowej, odpornej na pracę z medium zawierającym cząsteczki ścierne. Zwykła pompa z pewnością szybko ulegnie poważnej awarii, co będzie oznaczać nie tylko wysokie koszty, ale także nawet kilkudniową przerwę w dostawach wody (to szczególnie duży problem dla gospodarstw domowych korzystających wyłącznie z wody z własnego ujęcia).

Nie potrzebujesz chyba dodatkowych argumentów przemawiających za tym, że dobór pompy głębinowej warto powierzyć ekspertom.

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.