Wiercenie studni: czy potrzebne jest pozwolenie?

Własna studnia to świetny sposób na obniżenie kosztów podlewania ogródka, a w coraz liczniejszych przypadkach także na zapewnienie sobie dostaw wody na potrzeby domu jednorodzinnego. Wątpliwości może natomiast budzić to, czy na wiercenie studni potrzebne jest pozwolenie. Przestudiowaliśmy obowiązujące w Polsce przepisy, a szczegółami dzielimy się w naszym artykule.

Bez pozwolenia, bez zgłoszenia

Zacznijmy od dobrej informacji dla każdego, kto jest już zdecydowany na wywiercenie przydomowej studni, natomiast obawia się, że będzie to kłopotliwe pod względem formalnoprawnym. Przepisy nie narzucają obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę czy nawet zgłoszenia takiej inwestycji.

Oczywiście nie jest też tak, że panuje tutaj pełna dowolność. Inwestorzy przede wszystkim powinni pamiętać i stosować się do regulacji dotyczących zachowania wymaganych odległości, co wynika wprost ze stosownego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

Nie wywiercisz studni gdziekolwiek

Wybór miejsca wykonania odwiertu nie zależy wyłącznie od preferencji estetycznych czy względów praktycznych. Najważniejsze jest to, aby oś studni znajdowała się w odpowiedniej odległości od innych obiektów.

Wyznaczając miejsce wiercenia koniecznie zadbaj więc o to, aby jego odległość wynosiła minimum:

  • 5 metrów od granicy działki,
  • 7,5 metra od przydrożnego rowu (jeśli oczywiście takowy jest),
  • 15 metrów od budynków inwentarskich oraz zbiorników bezodpływowych na nieczystości (czyli popularnego szamba),
  • 30 metrów od najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji (w przypadku działek, na których znajduje się przydomowa oczyszczalnia ścieków),
  • 70 metrów od nieutwardzonego wybiegu dla zwierząt hodowlanych.

Ważne!

Powyższe wytyczne odnoszą się tylko do studni, z których ma być czerpana woda na cele spożywcze i bytowe. Jeśli planujesz wykonać odwiert na potrzeby tylko podlewania ogródka, to nie musisz się stosować do tych odległości.

Własna studnia zamiast wodociągu?

Boom budowlany, który trwa w Polsce od dobrych kilku lat, spowodował deficyt atrakcyjnych gruntów pod zabudowę mieszkaniową. Inwestorzy coraz częściej decydują się więc na zakup działki budowlanej „pośrodku niczego”, na niezurbanizowanych terenach wiejskich, bez dostępu do podstawowych mediów – w tym do wodociągu.

W takiej sytuacji jedynym źródłem wody na potrzeby bytowe i spożywcze będzie oczywiście własna studnia. Zanim jednak zdecydujesz się na jej wywiercenie, to musisz uzyskać informację od lokalnego przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego o braku warunków technicznych do przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej.

Uwaga!

Przed rozpoczęciem prac zajrzyj do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeśli działka jest nim objęta). Może się w nim znaleźć zapis, że na danym terenie nie ma zgody na wywiercenie studni głębinowej.

Studnia głębinowa o głębokości powyżej 30 metrów? Potrzebne pozwolenie wodnoprawne!

Z dotychczasowej treści naszego artykułu jasno wynika, że zdecydowana większość prywatnych inwestorów chcących wykonać studnię na swojej działce nie potrzebuje na to żadnego pozwolenia, ewentualnie musząc tylko zachować wymagane odległości. Jest jednak wyjątek.

Stanowi go sytuacja, w której odwiert ma mieć głębokość powyżej 30 metrów, a pobór wody ze studni ma przekraczać 5 metrów sześciennych na dobę. Oczywiście takie ujęcia na prywatnych działkach są niezwykle rzadkie, natomiast jeśli rzeczywiście planujesz wykonanie tego typu studni, to pamiętaj o konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Do uzyskania takiego pozwolenia potrzebne jest sporządzenie projektu robót geologicznych, który następnie przedstawia się wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi do zatwierdzenia. Dokument jest ważny przez okres 5 lat.

Jak widać wiercenie studni na potrzeby domu jednorodzinnego czy niewielkiego ogrodu praktycznie nigdy nie wymaga uzyskania pozwolenia, nie trzeba też tego zgłaszać. Na spełnienie formalności muszą się natomiast przygotować inwestorzy potrzebujący bardzo wydajnej studni, np. do zasilania w wodę ogromnych deszczowni czy różnego rodzaju instalacji przemysłowych.

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.